button

Oświadczenie o ochronie danych

Dane osobowe są chronionym dobrem, a kwestię ochrony danych traktujemy bardzo poważnie. Z tego powodu chcielibyśmy poinformować wszystkie zainteresowane osoby o naszych zasadach ochrony danych i procesach stosowanych przy korzystaniu z danych naszych klientów i pracowników.

Zdobywanie i przetwarzanie danych osobowych

Przy odwiedzaniu naszych stron internetowych nasze serwery standardowo zapisują nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której nas odwiedzasz, strony internetowe, które odwiedzasz u nas, oraz datę i czas trwania wizyty. Poza tym dane osobowe zapisywane są wyłącznie w przypadku, kiedy zostaną one nam przez Państwa podane, np. w ramach rejestracji, ankiety lub podpisywania umowy.

Korzystanie z danych osobowych i przekazywanie ich dalej oraz sprecyzowanie celu

Państwa dane osobowe wykorzystujemy do celów związanych z technicznym administrowaniem stronami internetowymi, zarządzaniem klientami, do ankiet dot. produktów oraz do celów marketingowych i tylko w wymaganym do tych celów zakresie.

Przekazywanie danych osobowych do instytucji i urzędów państwowych odbywa się wyłącznie w ramach obligatoryjnych krajowych przepisów prawnych. Nasi pracownicy, agencje i sprzedawcy zobowiązani są do zachowania poufności.

Informacje dot. ochrony danych w procesie rekrutacyjnym

Wraz z przekazaniem dokumentów rekrutacyjnych osoba ubiegająca się o pracę wyraża zgodę na następujące punkty:

  • Dane rekrutacyjne zostaną, jeżeli będą one potrzebne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, automatycznie oraz w sposób maszynowy i ręczny oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych zebrane, przetworzone i wykorzystane.
  • Dane rekrutacyjne zostaną udostępnione naszemu centralnemu działowi kadr oraz kierownikom poszczególnych działów specjalistycznych.
  • W razie potrzeby dane rekrutacyjne zostaną przekazane (potencjalnym) klientom w anonimowej formie, jeżeli będzie to potrzebne do współpracy.

Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej dane osobowe zostaną najpierw zablokowane i po 4 miesiącach wykasowane.

Swoją zgodę można w każdym momencie wycofać. Dane zostaną przez nas niezwłocznie usunięte również po pojawieniu się odpowiedniego żądania. Prosimy o wysłanie do nas w związku z tym wiadomości przy użyciu naszego formularza kontaktowego. Należy pamiętać o tym, że odwołanie będzie skutkować zakończeniem rozpoczętej procedury rekrutacyjnej.

Możliwość wyboru

Państwa dane osobowe chcielibyśmy wykorzystać do informowania Państwa o naszych produktach i usługach oraz ewentualnie do przeprowadzania ankiet na ich temat. Naturalnie udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, to mogą Państwo nas o tym fakcie poinformować w każdej chwili, co pozwoli nam na odpowiednie zablokowanie danych. Więcej informacji można znaleźć na lokalnej stronie internetowej.

Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne działania mające na celu ochronę zarządzanych przez nas danych przed przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub też dostępem osób nieuprawnionych. Nasze działania zabezpieczające dane są na bieżąco usprawniane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

Prawo do informowania

Na żądanie nasza firma lub reprezentująca nas jednostka poinformuje Państwa, w miarę możliwości jak najszybciej w formie pisemnej w ramach obowiązującego prawa, czy i jakie dane osobowe dotyczące Państwa osoby są zarejestrowane u nas. Jeżeli są Państwo zarejestrowani jako użytkownik, to mają Państwo możliwość samodzielnego wglądu w swoje dane i ewentualnego ich wykasowania lub zmiany. Jeżeli mimo naszych starań o prawidłowość danych i ich aktualność będą zarejestrowane u nas nieprawdziwe informacje, to na Państwa żądanie dokonamy ich odpowiedniej korekty. Więcej informacji można znaleźć na lokalnej stronie internetowej.

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci przez Google Inc. („Google“). Google Analytics korzysta z tzw „Cookies“ (ciasteczek), danych tekstowych, zapisanych na Państwa komputerze, pozwalających na analizę użytkowania strony internetowej. Informacje o korzystaniu z tej strony, zawarte w plikach cookie, a dotyczące korzystania ze strony, wysyłane są na serwer Google do USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji funkcji anonimizowania adresu IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie przez Google wcześniej skrócony. Dotyczy to obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państw, które podpisały Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA dociera cały adres IP, podlega on tam jednak natychmiastowemu skasowaniu. Działając na zlecenie administratora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny aktywności strony w sieci, sporządzenia raportów z aktywności strony dla użytkownika strony oraz realizacji na rzecz administratora strony internetowej innych usług, związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu. Adres IP, przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach działalności Google Analytics nie ulega połączeniu z innymi danymi Google . Możliwe jest zablokowanie instalacji plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki, informujemy jednak, że w takim przypadku może wystąpić niemożność korzystania z wszystkich funkcjonalności strony w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo zablokować zapis danych, wytworzonych przez cookie, a dotyczących korzystania ze strony przez Państwa (wraz z Państwa adresem IP) przez Google oraz dalsze przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez załadowanie wtyczki, dostępnej pod następującym adresem: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

Więcej informacji pod http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de lub pod http://www.google.com/policies/privacy/ (ogólne informacje dotyczące Google Analytics i ochrony danych). Informujemy, że na tej stronie internetowej funkcja Google Analytics rozszerzona została o kod „gat._anonymizeIp();”, co pozwoli zagwarantować zanonimizowaną rejestrację adresów IP (tzw. IP-Masking).

Wskazówka: Z uwagi na lepszą czytelność stosujemy przeważnie określenia męskie. Wszystkie wypowiedzi odnoszą się naturalnie do obu płci.

Kontakt

ACCURAT Gesellschaft für Personaldienstleistungen mbH
Zepernicker Chaussee 7
16321 Bernau

Telefon: +49 (0)30 847156 - 0
Faks: +49 (0)30 847156 - 79

E-mail: kontakt@accurat.eu