button

Opinie klientów

„Z firmą ACCURAT łączy nas wieloletnia i pełna zaufania współpraca, którą charakteryzuje elastyczność i prędkość działania oraz optymalny wybór odpowiedniego i wykwalifikowanego personelu. Firma ACCURAT jest firmą doskonale rozwiązującą problemy związane z pracą czasową.” (Holger Schumann, kierownik zakładu H.-J. Küpper System- und Modultechnik GmbH)

Wykluczenie odpowiedzialności

1. Zawartość strony
Autor nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość przedstawionych informacji. Roszczenia przeciw autorowi z tytułu odpowiedzialności, odnoszące się do szkód natury materialnej lub intelektualnej, spowodowane przez korzystanie lub niekorzystanie z przedstawionych informacji, względnie wykorzystanie informacji błędnych lub niekompletnych są zasadniczo wykluczone. Wszelkie oferty są niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, skasowania lub czasowego względnie ostatecznego zaprzestania publikacji części stron lub całości oferty bez osobnego powiadomienia.

2. Odnośniki i linki
W przypadku pośrednich lub bezpośrednich odniesień do obcych stron („linki"), pozostających poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do odpowiedzialności mogłoby wystąpić jedynie w przypadku, gdy autor znał treści i posiadał możliwości techniczne, zezwalające na zablokowanie korzystania z nich w przypadku treści niezgodnych z prawem.

Dlatego autor jednoznacznie oświadcza, że w momencie wstawienia linku odpowiednie powiązane strony nie zawierały nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na aktualną i przyszłą formę zlinkowanych/powiązanych stron oraz na umieszczone na nich treści. Dlatego też autor jednoznacznie dystansuje się od wszelkich treści stron, do których następuje przekierowanie, które uległy zmianie po umieszczeniu łączy w tekście. Powyższe dotyczy wszelkich łączy, umieszczonych we własnej ofercie internetowej oraz wpisów osób obcych w prowadzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych.

Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody, spowodowane przez korzystanie lub niekorzystanie z przedstawionych informacji odpowiada jedynie podmiot udostępniający stronę, do której nastąpiło przekierowanie, a nie osoba, która jedynie zamieściła łącze do opisywanych publikacji.

3. Prawo autorskie i prawo używania znaków zastrzeżonych
Wszelkie znaki markowe i towarowe, przywołane w niniejszym tekście i chronione przez podmioty trzecie, podlegają w nieograniczonym zakresie postanowieniom obowiązującego prawa do znaków oraz prawom zarejestrowanych posiadaczy tych znaków.

Na podstawie samego tylko powołania się na znak nie należy wyciągać wniosków o braku ochrony znaków towarowych ze strony podmiotów trzecich. Copyright w odniesieniu do opublikowanych obiektów, sporządzonych przez autora, należy do autora strony. Powielanie i wykorzystanie takich grafik, plików dźwiękowych, filmów oraz tekstów w winnych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody Autora jest niedozwolone.

4. Skuteczność prawna niniejszego wykluczenia odpowiedzialności
Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności jest częścią oferty internetowej, z której nastąpiło przekierowanie na tę stronę. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają lub nie odpowiadają w pełnym zakresie obowiązującemu prawu, ważność i treść pozostałych części dokumentu pozostaje nienaruszona.

Kontakt

ACCURAT Gesellschaft für Personaldienstleistungen mbH
Zepernicker Chaussee 7
16321 Bernau

Telefon: +49 (0)30 847156 - 0
Faks: +49 (0)30 847156 - 79

E-mail: kontakt@accurat.eu