button

Opinie klientów

„Z firmą ACCURAT łączy nas wieloletnia i pełna zaufania współpraca, którą charakteryzuje elastyczność i prędkość działania oraz optymalny wybór odpowiedniego i wykwalifikowanego personelu. Firma ACCURAT jest firmą doskonale rozwiązującą problemy związane z pracą czasową.” (Holger Schumann, kierownik zakładu H.-J. Küpper System- und Modultechnik GmbH)

On-Site Management/Master Vendor

Sterujemy i kierujemy w Twojej firmie działaniami związanymi z ogólnymi usługami związanym ze świadczeniem usług personalnych i tym samym umożliwiamy Ci skoncentrowanie się na głównej działalności Twojej firmy. Zgodnie z umową nasz opiekun obecny jest na miejscu i służy przez cały czas pomocą. Firma ACCURAT przejmuje w Twoim imieniu główne zadania związane np. z rekrutacją, koordynacją i ogólnym administracyjnymi działaniami dot. zatrudnienia potrzebnych pracowników czasowych. Te zasady odnoszą się w razie potrzeby do personelu innych operatorów oferujących usługi personalne (zasada Master-Vendor).

Korzyści dla klientów:

  • Zwiększone zadowolenie pracowników dzięki opiece na miejscu
  • Indywidualne określenie zakresu świadczeń w celu osiągnięcia celów dzięki obecności na miejscu
  • Pełna przejrzystość
    kosztów
  • Niższe koszty związane z koordynacją
  • Szybkie czasy reakcji

Zarządzanie projektami

Firma ACCURAT przejmie w imieniu Twojej firmy zadania związane z ograniczonymi czasowo i wymagającymi zaangażowania większego personelu projektami. Dzięki indywidualnym usługom doradczym dostarczamy naszym klientom całościową koncepcję personalną dostosowaną do ich wyobrażeń i oczekiwań. Planujemy, rozwijamy i realizujemy projekty naszych klientów w ramach procesu, który zabezpieczony jest certyfikowanym systemem zarządzania jakością.

Korzyści dla klientów:

  • Skoncentrowanie na głównym obszarze działalności i głównych kompetencjach klienta
  • Wolny potencjał działania dla innych ważnych zadań
  • Zabezpieczenie efektywnego wyniku

Kontakt

ACCURAT Gesellschaft für Personaldienstleistungen mbH
Zepernicker Chaussee 7
16321 Bernau

Telefon: +49 (0)30 847156 - 0
Faks: +49 (0)30 847156 - 79

E-mail: kontakt@accurat.eu