button

Opinie klientów

"Bardzo dobra wspolpraca, zawsze kompetentny partner." (Robert Fischer, pracownicy HR Lausitz Catering GmbH)

Nasze rozumienie sponsoringu

Swoim fizycznym i psychicznym zdrowiem człowiek ucieleśnia dla spółki ACCURAT, która jest dostawcą usług personalnych, najważniejsze i najcenniejsze bogactwo, jakie jest dostępne dla firmy. To bogactwo zawsze znajduje się w centrum wszystkich naszych działań i tworzy bazę do podejmowania wszystkich firmowych decyzji.

Nasza firma angażuje się od wielu lat w socjalną, kulturalną i sportową płaszczyznę, opierając się przy tym zawsze na podwalinach filozofii sponsoringu realizowanego przez spółkę ACCURAT –Wsparcie, Pomoc, Odpowiedzialność – oraz działając zgodnie z tym duchem. Te podwaliny odnoszą się również do postępowania ze wszystkimi naszymi pracownikami.

Wspieranie pracy z młodzieżą w związkach sportowych przez spółkę ACCURAT z uwzględnieniem najróżniejszych priorytetów generuje na płaszczyźnie sportu i zdrowia także więź pomiędzy młodzieżą i sportem, stwarza poczucie przynależności, umożliwia dalszy rozwój i wspieranie młodych talentów oraz uczy świadomości ciała. Te doświadczenia oraz samopoznanie są ważnymi drogowskazami dla późniejszego życia zawodowego.

Pomoc naszej firmy w realizacji projektów i imprez skoncentrowanych na młodzieży i kształceniu umożliwia na przykład wspieranie młodzieży w kształceniu i integracji i w ten sposób, oprócz uznania wysiłków, stwarza równość szans, wyższy stopień wykwalifikowania i większe postępy w nauce, które również mają istotne znaczenie dla późniejszego życia zawodowego.

Świadomość odpowiedzialności rozpoczyna się jeszcze w głowie – w ten oto sposób również najróżniejsze formy sponsoringu, które w istotnym stopniu skupiają się na młodzieży, są ważną i nieodzowną częścią naszej kultury firmy. Oprócz kierownictwa firmy, także każdy pracownik angażuje się w rozumienie działalności, ponieważ: Społeczną aktywność traktujemy jako prawo i zobowiązanie do sprostania wymaganiom społeczeństwa w rozumieniu Wsparcia, Pomocy i Odpowiedzialności. Jest ona również stałym elementem filozofii naszej firmy. Pytania dotyczące sponsoringu należy kierować do Głównego Zarządu spółki ACCURAT.

Kontakt

ACCURAT Gesellschaft für Personaldienstleistungen mbH
Zepernicker Chaussee 7
16321 Bernau

Telefon: +49 (0)30 847156 - 0
Faks: +49 (0)30 847156 - 79

E-mail: kontakt@accurat.eu